Otestujte své smysly a kompletně změňte vztah k sobě samému

 Věříte svým smyslům? Chyba! Raději si je nejprve otestujte. Na náš život má vliv mnoho věcí a není tak snadné odhalit sílu a dopady jednotlivých vlivů.

V poslední době je často skloňovaným psychologickým vlivem termín „sebeláska“. Slovo, o kterém velmi pravděpodobně uslyšíme ještě čím dál častěji. Sebeláska ovlivňuje naše vnímání sebe sama. Pro mnoho lidí však zní cíl, milovat sám sebe bez podmínek a omezení, tj. hlavní cíl sebelásky, jako utopie.

Přitom pro začátek stačí uvědomit si, že jsme se všichni narodili jako jedineční a mysl nás všech byla svobodná. Veškerá omezení a pravidla jsme se sami rozhodli přijmout a respektovat nebo je vyznávali naši rodiče a my jsme je v dětství, často nevědomě, přejali od nich.

Je v naší moci změnit vztah k čemukoliv, tedy i svůj vztah k sobě. 

A je důležité si uvědomit, že v dospělosti mají na naše vlastní myšlení vliv pouze skutečnosti, kterým věnujeme nebo jsme v minulosti věnovali svoji pozornost. Vše ostatní má na nás minimální vliv.

V našem mozku se vytváří pozitivní nebo negativní vazba ke skutečnostem, kterým jsme věnovali svoji pozornost. A současně se vytváří propojení také na nějakou podobnou stávající uloženou informaci. A je to právě toto vytváření vazeb, kterým poskytujeme informacím moc začít ovlivňovat naše rozhodování.

Čím více věnujeme něčemu pozornost, tím daná „věc“ má na nás větší vliv.

Vliv dané informace na naše rozhodování roste s počtem vzniklých vazeb na ostatní uložené informace a zásadní vliv má emoční vazba, tj. propojení uložené informace s faktem, jestli danou informaci vnímáme jako negativní nebo pozitivní.

Jednou uloženou informaci je relativně složité změnit. Mnohem snazší je změnit svůj vztah k dané informaci a změnit tak její vliv na náš život.

Životní rovnováha není zas až tak složitá rovnice o mnoha neznámých. Je to rovnice složená z osobních hodnot na jedné straně a našich přesvědčení ovlivňujících naše chování na straně druhé. A naším ukolem je udržovat rovnováhu obou stran této životní rovnice.

Jak?

Otazníky na tabuliPostupným zvědoměním vlastních osobních hodnot a pomocí změny vztahů k našim vlastním přesvědčením.

Náš mozek je úžasný navigační nástroj. Dokáže každého z nás navigovat ke spokojenosti. Stačí si jen vytrvale všímat jeho každodenní zpětné vazby. Dobrá nálada znamená, že jednáme v souladu se svými osobními hodnotami. Špatná nálada, je následkem toho, že jednáme v rozporu se svými osobními hodnotami.

Zdá se Vám to až příliš jednoduché? Je to tak jednoduché. Zkuste sami sebe začít pár dní pozorovat a uvidíte, že je to přesně tak.

Když znáte svá přesvědčení a když znáte své osobní hodnoty, je reálné dosáhnout životní rovnováhy, a stát se úspěšnými a zároveň spokojenými.

Jak na to? Tady je návod jak postupovat.

Jak získat životní rovnováhu

Zen Stones Balanced On A Clock1. KROK
Prvním krokem na cestě k životní rovnováze je začít zaměřovat více své pozornosti na sebe namísto obvyklému a u většiny lidí převažujícímu zaměřování pozornosti na pozorování a hodnocení druhých.

2. KROK
Víte, co je nejpřirozenějším směrovačem lidské pozornosti na světě? Jsou to otázky!
Chcete-li naplno pochopit sami sebe a vyřešit svoji rovnici životní rovnováhy, je proto druhým krokem začít klást otázky sobě, namísto obvyklého pokládání otázek ostatním.

Proč? Uvědomte si, že nikdo nezná odpověď na cokoliv, co se týká vás osobně, lépe než vy sami.

3. KROK
Třetím krokem je naučit se pozorně naslouchat sami sobě a dokázat vnímat vlastní tělo a jeho zpětnou vazbu. Odpovědi na otázky jsou uloženy uvnitř každého z nás. Stačí se naučit se na chvíli zastavit, uvolnit a ponořit se dovnitř sebe.

Je to pro vás nové zjištění a zdá se vám to obtížné?

V tom případě začněte tím, že zaměříte svoji pozornost jen na svůj mozek, na svůj řídící orgán celého těla. Zjistěte si nejprve, co nejvíce ovlivňuje vaše vnímání reality.

Naučte se odhalit zkreslení, která způsobují náš mozek a naše omezené smysly (zrak, sluch, chuť, hmat…). Většina z nás bezmezně věří svým smyslům a nevědomě, tak žijeme a vnímáme jejich prostřednictvím zkreslenou realitu.

Jak totiž vnímáme naši vnější realitu?

Image of businesswoman in blindfold walking among group of peoplVnímáme ji pouze prostřednictvím našich smyslů a smyslových center v našem mozku. Skrze své smysly a svůj mozek vnímáme náš okolní svět a vytváříme si prostřednictvím svého mozku obraz vnějšího světa uvnitř nás. A každý z nás má ten vnitřní obraz naší vnější reality jinak zkreslený a každý z nás tak žije ovlivněn právě tím svým jedinečným zkreslením.

Čím dříve si začneme být vědomi těchto zkreslení, tím dříve jsme schopni je začít zohledňovat při našem rozhodování o vlastním životě a při utváření životní rovnováhy.

Každý z nás je jedinečný, jsme jedineční svým mozkem, svým myšlením a vlastním způsobem rozhodování. Je proto důležité si být tohoto faktu vědom a při svém rozhodování ho vždy zohledňovat.

Už totiž samotné zjištění, jak hodně nebo málo upřednostňuji některé své smyslové centrum mozku, dokáže pozitivně ovlivnit náš život. A přitom k tomu základnímu odhalení jak jsem na tom právě já, stačí investovat jen svoji pozornost a vyplnit si zdarma test priorit smyslových center mozku.

Test, jehož výsledek dokáže mnoha lidem pomoci uvědomit si příčiny mnoha jejich minulých selhání způsobených nevědomým zkreslením vnímání reality.

Pokud vás tento článek zaujal a chcete zjistit své aktuální nastavení mozku a dozvědět se více o tom, jak náš mozek funguje, navštivte stránku http://smskouc.cz/poznej-mozek/

Najdete na ní test smyslových center a po jeho vyplnění vám výsledek testu odhalí vaši aktuální míru zkreslení vnímání reality. Vyplněním testu získáte současně také možnost, jak začít postupně vědomě měnit svůj vztah k sobě prostřednictvím účinného systému směrování pozornosti.

Žijeme ve světě, ve kterém jsou důležité vztahy a výsledky. Jedno ovlivňuje druhé. A to, co má největší vliv na vnímání toho všeho, co dohromady tvoří náš život, je náš nejdůležitější vztah. Vztah k sobě.

Chcete změnit svou realitu?

Brown GavelPřestaňte soudit a odsuzovat sebe i druhé. Začněte pracovat na tom, aby se váš vnitřní hlas stal postupně vašim věrným fanouškem a podporovatelem. Dobrá zpráva je, že je to možné a existují i dostupné nástroje, které s touto proměnou dokáží pomoci a podporovat vás na cestě k získání životní rovnováhy vašich výsledků a vztahů.

Záleží totiž jen a jen na nás, a jsme to jen my sami, kdo rozhoduje o tom, čemu věnujeme v životě svoji pozornost. Ovládnutí své pozornosti a pochopení omezenosti vlastních smyslů jsou spolu s vědomým převzetím odpovědnosti za svá rozhodnutí klíčem k trvalému růstu naší vlastní spokojenosti.

Chcete se cítit spokojenější?
Chcete být v životě úspěšnější?
Chcete zažívat v životě více radosti?

V tom případě začněte vědomě pečovat o svůj vztah k sobě. Je totiž důležité o něj pečovat stejně jako o všechny své ostatní partnerské vztahy.